Life Coach

 

 

چند سال قبل از پیشه وکالت کناره گرفتم و اکنون وقت خود را جهت مشاور، مربی، و راهنمای زندگی برای دیگران اختصاص داده ام

راهنما و مربی زندگی چیست؟

مربی زندگی شخصی است که با همکاری او میتوان چگونگی تحقق بخشیدن به هدف را یافت. هدف متواند هر گونه خواسته ای باشد که فرد فقدان آن را، و همینطور میل بدست آوردن آن را، در خود احساس میکند. برای بعضی هدف  شکل خاص دارد، بعنوان مثال چگونگی  تصمیم گیری برای انتخاب رشته تحصیلی در دانشگاه.  و یا میتواند وسیع و پیچیده باشد، مثل آرزوی  یک  زندگی شاد و رضایت بخش

 

مربیگری پروسه ایست آینده نگر. در این پروسه، با یک استراتژی و با کمک و یاری مربی،  فرد همچنان هدف را نشان دارد تا به آن دست یابد.  در این روند چشم انداز و الگوئی نو، تواَم با اعتماد به نفس، در مورد مسائلی که برای فرد اهمیت دارند، خود را جلوه میدهند

 

روش من

با مشارکت و همکاری در ملاقات های متعدد، فرد نگرش، عادتها، و اعتقادات خود را بررسی و مورد کاوش قرار میدهد و بتدریج به تآثیر آنها در زندگی شخصی خود پی میبرد. از طریق گفت و شنیدها در چند جلسه، در محیطی آرام، صلح آمیز و خالی از هر گونه قضاوت، فرد به پرورش و ایجاد یک استراژدی برای خود آگاهی در مورد مسائل مهم زندگیش میپردازد. در این پروسه فرد عادتهای پایدار برای انتخاب، روشن بودن، و دسترسی به اهدافش را پی ریزی و پرورش میدهد